Platba ročních poplatků

15.4.2010, 10:57
 
Nezapoměňte do konce měsíce bez sankce zaplatit svůj roční poplatek.

Na valné hromadě byly schváleny nové sazby ročních poplatků včetně výše sankcí a brigádnických hodin. 
®ádáme tímto všechny naše členy o včasnou úhradu svých ročních členských poplatků.

Jak platit členské příspěvky, brigády a skříňky:

  • u správců klubu
  • bezhotovostní platbou na účet TK Tesla Brno u Poštovní spořitelny č.ú. 223000104/0300 VS rodne cislo, KS 3558(u správce jen ohlásit za co jste zaplatili přes banku)

 

 

 


Zpět na hlavní stranu
elite media