Klubov tenisov turnaj TK Tesla Brno

27.4.2010, 22:13
 
U mme datum naeho klubovho turnaje se zpo?tem bod? do klubovho eb??ku. 14.5.2010 od 9,00 hodin - to je datum a ?as našeho prvního novodobého klubového tenisového turnaje. Hrát se bude pavouk z út?chou.Turnaj navíc odstaruje body do našeho klubového eb?í?ku.
ádáme všechny ?leny klubu, aby svoji ú?ast na tomto turnaji potvrdili nejpozd?ji do 13.5.2010 do 12,00 hodin u správc? klubu.

Na Vaši ú?ast se t?ší Váš výbor TK Tesla Brno.  

Upozorn?ní: tenisový turnaj se dne 14.5.2010 ruší z d?vodu nep?íznivého po?así, náhradní termín se dozvíte op?t na našich stránkách.

Zpět na hlavní stranu
elite media