2.4.2011 se uskutečnila VH našeho klubu.

3.4.2011, 18:44
 
Na úvod VH byla přednesena zpráva o našem klubu v roce 2010 a jak v roce 2011.

 

Předseda klubu:

naplňování klubového motta: „můj klub s tradicí“

2010

a)    rekonstrukce dámských sprch,

b)    vytvořena studie:“ Rozvoj Areálu TK Tesla Brno“,

c)     dokončení on-line objednávání kurtů (po zaplacení členských příspěvků, dostane každý člen přístupové heslo s popisem, jak na to),

d)    povedla se loňská brigáda, kdy jsme měli jedny z nejlepších kurtů v Brně,

e)    začala komunikace  s tenisovou akademií Brno Tennis Academy, která vyústila v dohodu o spolupráci od začátku letošní sezóny,

f)     byla schválená dotace z města Brna ve výši 80.000,-Kč (dámské sprchy),

g)    byla schválena dotace města na činnost klubu ve výši 10.000,-Kč

h)    padlo rozhodnutí o vytvoření mini kurtu pro baby tenis a využívání kurtu č.7pro trenéry klubu

i)      skloubení trenérských hodin a hrací hodiny ve prospěch našich členů

j)     začala jednání s městem Brno o rozšíření kurtů na pozemcích města

k)    vytvoření klubového žebříčku (cílem je, aby si členové zahráli mezi sebou a lépe se poznali)


Nespokojenost:

a)    Nespokojenost výboru s výsledky našich družstev (zejména A – výsledky a přístup některých hráčů) viz. výsledky (i na webu)


2011

a)    připravit výborně kurty pro tuto sezónu

b)    dokončit smluvně spolupráci s Brno Tennis Academy (pan Valigura)

c)     zajistit stabilně výchovu dětí (baby tenisu) po odchodu Hany Hašpicové na Lesnou (pro rok 2011 vyřešeno)

d)    postupně opravovat a „zkrášlovat“ náš tenisový areál (plot, sloupky, reklama apod.)

e)    web kamera na kurtech

f)     aktivně používat on-line systém objednávání kurtů

g)    jednání s městem Brno o pronájmu pozemků na rozšíření kurtů


Ekonom klubu:
Přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2010 a také návrh rozpočtu pro rok 2011

Předseda revizní komise:
Přednesl revizní zprávu o provedení kontroly účetnictví za rok 2010 a splnění zadaných úkolů z loňské VH. Bez závad.

Po všech těchto zprávách byla schválena: 
                                                a) zpráva o hospodaření za rok 2010
                                                b) revizní zpráva za rok 2010
                                                c) schválení navýšení poplatků klubu pro rok 2011
                                                d) schválení rozpočtu hospodaření na rok 2011


Předseda klubu poděkoval všem členům a správcům za jejich kladný a pozitivní přístup k našemu klubu.


Zpět na hlavní stranu
elite media