Brigda stle pokra?uje.

3.4.2011, 19:21
 
Pro ?leny, kte? se se nez?astnili hlavn brigdy v letonm roce.
Nahlaste se prosím neprodlen? správc?m klubu,se kterými se domluvíte na ?ase a práci, která je pot?eba dokon?it (baby kurt, válení kurt? a další...)

D?kujeme.

Výbor TK Tesla Brno

Zpět na hlavní stranu
elite media