Vesel vnoce a sp?n Nov rok 2010

20.12.2009, 20:46
 
Vno?n drek v podob? naeho novho webu.
Spušt?ním našich klubových webových stránek se nám všem rozši?uje monost efektivní informovanosti a komunikace. Dozvíte se zde veškeré informace o d?ní v našem klubu v?etn? fotodokumentace ( výsledky našich závodních hrá??, drustev i amatér?, novinky a nejen z klubu a další.) Najdete tady také stanovy klubu, hrací ?ád, sazebník poplatk?, pozd?ji i on-line objednávání kurt?.

P?ejeme Všem ?len?m klubu a návšt?vník?m našich stránek p?íjemné pouívání.
P?ejeme Vám, co nekrásn?jší proití váno?ních svátk? a úsp?šný vstup do roku 2010 a nejen jeho tenisové sezóny.

Váš výbor TK Tesla BrnoLíbí se Vám naše stránky? napište nám sv?j názor 

Zpět na hlavní stranu
elite media