Klubov tenisov turnaj dopadl na jedni?ku.

15.10.2011, 20:00
 
Ukon?en leton tenisov sezny se povedlo.

Podzimnímu klubovému tenisovému turnaji p?álo po?así. Takm?? po celý den svítilo sluní?ko, které velmi zp?íjem?ovalo hru všem ú?astník?m ?tyrhry (dorostenci a dosp?lí) a také dvouhry našim nejmenším ?len?m. Ob?erstvení v podob? grilovaných eber bylo jako vdy vynikající.

Podívejte se na pár fotozáznam? z turnaje:

 

 

 


Zpět na hlavní stranu
elite media