Krsn vnoce a sp?n nov rok 2012

20.12.2011, 13:30
 
V?ni jehli?, sv?tla sv?ek a cukrov, to ve pat? k Vnoc?m stejn? jako vno?n atmosfra a vldn slovo.

P?ejeme Vám,a? jsou letošní Vánoce t?mi nejkrásn?jšími a nadcházející rok tím nejúsp?šn?jším.
Zpět na hlavní stranu
elite media