POZOR na platbu ro?nho poplatku.

1.4.2012, 13:58
 
P?ipomnme ?len?m, e necht?j-li platit vy ro?n poplatek, mus ho zaplatit do 30.4.2012. Sazebník poplatk? pro rok 2012

?íslo ú?tu  - bankovní spojení TK Tesla Brno


Váš výbor TK Tesla Brno


Zpět na hlavní stranu
elite media