Vbor TK Tesla Brno za?al v Novm roce pracovat.

20.1.2010, 00:15
 
Nov realizace na naich kurtech. Výbor TK Tesla Brno na své sch?zi dne 19.1.2010 mimo jiné odsouhlasil p?esun treninkové zdi a vytvo?ení baby mini kurtu pro naše nejmenší tenisové nad?je. Dále rozhodl o posílení podpory pro náš tenisový pot?r v rozší?ení tréninkových ploch o kurt ?íslo 7. Další zm?ny ve prosp?ch našeho klubu se chystají.
T?šte se na nové informace.

Váš výbor TK Tesla Brno.

Zpět na hlavní stranu
elite media