Kdy budeme moci na kurty.

13.4.2012, 16:17
 
Na kurtech se začne hrát, až nám to kurty dovolí. Jsou zatím měkké a potřebují uválet.

 

Upozorňujeme všechny naše členy, že na poslední valné hromadě a brigádě bylo rozhodnuto, že každý člen v rámci svých povinných brigádních hodin je povinnen také provést v čase 1 hodiny válení kurtů, kterou není možné posunout v čase, jako ostatní brigádní hodiny.

Pokud nebude tato "válecí" hodina vykonána do počátku možnosti hraní, je povinnen člen tuto neodvedenou "válecí" hodinu našemu TK u správců zaplatit. Pokud tak člen neučiní, nebude moci na kurtech hrát.

Ostatní doposud neodpracované brigádní hodiny můžou být po dohodě se správci klubu posunuty v čase, nebo zaplaceny.

 

Váš výbor TK Tesla Brno.

 


Zpět na hlavní stranu
elite media