UPOZORN?N PRO ?LENY KLUBU!

29.4.2012, 08:48
 
Do konce dubna je pot?eba zaplatit ro?n za (2012) p?sp?vek. V p?ípad?, e nebude zaplacen je p?i platb? v kv?tnu ro?ní p?ísp?vek vyšší. Bez zaplacení ro?ního p?ísp?vku NESMÍ ?len na kurtech hrát do doby zaplacení.

Váš výbor klubu
TK tesla Brno

 

 


Zpět na hlavní stranu
elite media