Nae mldenick drustva splnila o?ekvn.

4.7.2012, 14:15
 
Leton seznu lze z pohledu vsledk? naich drustev hodnotit jako vce ne povedenou.
Drustvo mladších ák? po sedmi utkáních, kdy nepoznalo poráku, vyhrálo svoji skupinu a postupuje do vyšší t?ídy.
Na úsp?chu se podílelo celé drustvo ve sloení: Lukáš Babík, David Kolek, Marek Mach, Filip Hanzl Filip Šojat, Petr Tupý,
Viktor Vondruška, Natálka Nejezchlebová, Bar?a Sedlá?ková a Nicole Neveselá.


Drustvo staršího actva, které je vícemén? sloené z našich mladších ák? state?n? bojovalo ve své t?íd?. Po p?ti vít?stvích a dvou porákách, obsadilo druhé místo. Na oficiální postup do vyšší t?ídy to bohuel nesta?ilo, ale doufejme, e p?íští sezonu to naši starší áci dokáou.
Drustvo letos nastupovalo ve sloení: Lukáš Babík, David Kolek, Marek Mach, Martin Porubský, Petr Tupý,  Bar?a Sedlá?ková,  Nicole Neveselá, Veronika Matulová,  Natálka Nejezchlebová.

Snad nejt?ší úkol a nejhodnotn?jší výkon p?edvedlo naše drustvo dorostu. Sedm výher a pravda, ob?as i velmi t?sných, má za sebou drustvo ve sloení: Petr Šmahel, Dominik Malý, Jirka Šmahel, Vojta Nedorost, Kryštof Davídek, Robert Kerndl, Mabel Šterclová a Dominika Maršálková. Dorostenci tak postoupili do prvího kraje, kde je p?íští sezonu ?eká velmi t?cí soupe?i.

Gratulujeme všem drustv?m mládee a d?kujeme za reprezentaci našeho klubu.

Také bychom cht?li alespo? touto cestou pod?kovat všem vedoucím a zástupc?m drustev mládee a rodi??m našich hrá??  za podporu a pomoc p?i organizaci mistrovských utkáních. Velmi si vaší aktivity váíme a d?kujeme za ni.

Váš výbor klubu TK Tesla Brno

FOTO


 

Zpět na hlavní stranu
elite media