Valn hromada a jarn brigda 2013

23.3.2013, 17:11
 
Jaro se u zatm datumov? p?ihlsilo pro p?pravu kurt? na leton tenisovou seznu 2013. Výbor TK Tesla Brno svolává valnou hromadu roku 2013 Na 13.4.2013 od 8,30 hodin spojenou s jarní brigádou v našem tenisovém klubu. P?ipravme si op?t nejlepší antukové kurty v Brn? a jeho okolí.

Ob?erstvení pro aktivní brigádníky je zajišt?no (kýty, gulášek, pivo, limo) a osv?d?ené organiza?ní schéma prací. Ná?adí je dostatek pro všechny.

P?ipomínáme, e kadý dosp?lý ?len klubu je povinnen odpracovat 7 brigádnických hodin + 1 hodinu válení kurt?.

O?ekáváme Vaši plnou ?lenskou povinnou ú?ast, na kterou se velmi t?šíme.

Váš výbor TK Tesla Brno
 

Zpět na hlavní stranu
elite media