Vzva pro nae ?leny.

16.2.2010, 16:57
 
Sledujete nae klubov strnky? Pokud ano, jist? jste si všimli mimo jiné v sekci "M?j KLub" dalších podsekcí 
  • Stanovy
  • Hrací ?ád
  • Sazebník poplatk?.


Výbor klubu Vás tímo ádá o prostudování výše uvedených podsekcí, jeliko naznaly v n?kolika p?ípadech zm?ny (mimo Stanov) a zejména o zp?ipomínkování navrhovaného Sazebníku poplatk? pro rok 2010, který bude schvalován na jarní valné hromad?. 

Vaše reakce nám prosím zasílejte  zde.

Dále Vás prosíme  o zaslání jakékoliv fotografie , historického dokumentu a pod. spojeného s našim tenisovým klubem.

D?kujeme.
Váš výbor TK Tesla Brno


Zpět na hlavní stranu
elite media