Zm?na v pravidlech objednvn kurt? online

23.5.2013, 11:46
 
Vbor klubu rozhodl na sch?zi ze dne 22.5.2013, e správce klubu m?e rezervovat hosty do online objednávkového systému 1 den p?ed jejich p?edpokládaným hraním.

ádáme ?leny klubu, aby toto vzali na z?etel a vyuívali svého práva na objednání si kurt? 2 dny p?ed svým p?edpokládaným hraním.


Váš výbor TK Tesla Brno 

Zpět na hlavní stranu
elite media