Podzimn" klubov turnaj ?ty?her 12.10.2013

2.10.2013, 21:56
 
P?ij?te v hojnm po?tu, ob?erstven zajit?no. V vbor TK Tesla Brno.

 

2013       
         
podzimní   klubový

        tenisový turnaj

                                                                                        
                                                                                     
ve ?ty?hrách

Váení ?lenové klubu,

zveme Vás tímto na podzimní klubový tenisový turnaj,
ve ?ty?hrách. Dvojice se budou náhodn? losovat.

Svoji ú?ast prosím nahlaste správc?m klubu do 11.10.2013.

Ob?erstvení zajišt?no.

…t?šíme se na Vás, p?ij?te všichni…

výbor TK Tesla Brno a správci klubu