Podvejte se na nae kurty z mobilu.

26.3.2014, 09:37
 
Je pot?eba nainstalovat do mobilu progrmek:
- p?idejte kameru a jako Typ vyberte: AVN801 
- URL: 194.228.130.203 
- Port:88 
-  heslo je stejné jako z po?íta?e.

Váš výbor klubu.

Zpět na hlavní stranu
elite media