Je pot?eba vlet a vlet kurty.

26.3.2014, 09:41
 
Nezapome?te, e kad ?len je povinen odpracovat 7 brigdnickch hodin a 1 hodinu vlet kurty.


P?ipomínáme, e bez dob?e uválených kurt? nebude moct za?ít jarní tenisová sezóna.
Kdy se bude moci na kurtech hrát rozhoduje p?edseda klubu.

Váš výbor klubu.


Zpět na hlavní stranu
elite media