Změna programu VH !!! 28.3.2015

23.3.2015, 10:30
 
Nové stanovy se schvalovat na VH nebudou.

Náš kluborvý právník JUDr. Bauer Zdeněk se k předloženému návrhu stanov spolku vyjádřil:
"...si dovoluji úvodem poznámku, že dle občanského zákoníku je třeba přizpůsobit nové právní úpravě stávající stanovy do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Osobně doporučuji s těmito změnami vyčkat do příští valné hromady, a to s ohledem na to, že v současnosti se připravuje novela občanského zákoníku a je možné, že se tato bude vztahovat i k činnosti spolků."

Výbor klubu se dohodl, že bude právní názor našeho klubového právníka respektovat a počkáme, co přinese novela občanského zákoníku.

Váš výbor klubu.

Zpět na hlavní stranu
elite media