Sezna za?n 14.4.2014

13.4.2015, 15:09
 
Kurty jsou p?ipraveny pro vai tenisovou hru. Po?así by? aprílové ji také umo?uje hraní na našich kurtech a tak vzh?ru do prvních jarních venkovních tenisových boj?.

Hezkou a bezproblémovou sezónu Vám p?eje

Váš výbor klubu.

Zpět na hlavní stranu
elite media