Brigda pokra?uje

13.4.2010, 21:46
 
?lenov klubu, kte? se nemohli z?astnit velk jarn brigdy nemus zoufat... Mohou se - vlastn? cht?jí se p?ihlásit na brigádu u našich správc? kurt?, kte?í jim p?id?lí práci. (nap?. nátírání lavi?ek,  plotu, uklid zbourané tenisové zdi, válení kurt? apod.) 

Tuto monost také mají ti, kte?í byli na velké brigád? kratší ?asovou dobu, ne je dané pravidly klubu.

Váš výbor TK Tesla Brno.

Zpět na hlavní stranu
elite media