Kdy m?eme na kurty? Od st?edy 21.4.2010.

13.4.2010, 21:51
 
Po kadm hran je pot?eba dt kurty do perfektnho stavu. Vce u sprvc? kurt?. Zahájení tenisové sezóny v letošním roce je st?eda  21.4.2010. 
Na kurty mohou jít hrát pouze ?lenové, kte?í ji zaplatili ?lenský poplatek pro rok 2010 a ti, kte?í ji mají odpracované brigádnické hodiny!!!
Datum našeho klubového turnaje roku 2010 pro zahájení sezóny ješt? nebyl definitivn? ur?en.
Sledujte naše webové stránky.

Váš výbor TK Tesla Brno

Zpět na hlavní stranu
elite media