Vbor TK Tesla Brno

12.5.2010, 19:00
 
op?t po m?sci... Témata:
1) odm??ování hrá?? A mustva
2) obsazování kurt? - vyjasn?ní pravidel
3) internet a po?íta? proo správce - seznam zaplacených p?ísp?vl?
4) p?ehled akcí do kalendá?e na web
5) bilboardy
6) tenisový turnaj (pravidla, ceny)

Zpět na hlavní stranu
elite media