sch?ze vboru TK Tesla Brno

17.6.2010, 19:00
 
?ervnov sch?ze vboru TK Tesla Brno  
Témata:
1)        klubový tenisový turnaj                                        všichni
2)        rekonstrukce dámského soc.za?ízení                     ota
3)        pr?b?né dopl?ování sportovních výsledk? klubu    Pavel
4)        jak vytvo?it klubovnu                                           všichni
5)        ekonomika klubu                                                Vítek
6)        baby kurt
7)        ostatní

Zpět na hlavní stranu
elite media