Valn hromada a jarn brigda

10.4.2010, 08:30
 
Zveme Vs tmto na zhotoven nejlepch kurt? v Brn?.
pozvánka
na valnou hromadu,
jarní brigádu
 
 
Váení ?lenové klubu,
 
zveme Vás tímto na jarní valnou hromadu roku 2010 a zárove? na jarní brigádu na zhotovení nejlepších tenisových kurt? v Brn?.
 
Kdy: 10. 4. 2010 (sobota) od 8,30 – do 19,00 hodin
 
Program: 
 
1) Valná hromada    a) vývoj našeho klubu od poslední valné hromady a pro
následující období
     8,30 hodin           b) schválení hospodá?ského výsledku klubu za rok 2009
                                    c) schválení nových poplatk? klubu
d) schválení rozpo?tu klubu na rok 2010
 
2) Jarní brigáda        a) úprava kurt?
b) úprava celého areálu
9,00 hod.            c) rozd?lení ?innosti jednotlivých ?len? na míst?, hlavními
a 19,00 hod.     organizátory jsou Pavel Mudra a Ota Kamarád
 
Ob?erstvení:           guláš s chlebem, prasátko na grilu, pivo, nealko (vlastní
slivovice povolena – provedeme oficiální košt)
                           
                                   Ná?adí a materiál:   je zajišt?n pro všechny ?leny klubu
 
                                   Co si vzít sebou:    pracovní od?v a rukavice, ½ l domácí slivovice (není
podmínkou), dobrou náladu a chu? do práce 
            (je podmínkou :O))))
                           
                                   Cíl:                             mít výborn? nachystané tenisové kurty a p?íjemné 
                                                                       prost?edí nejen pro nadcházející období
 
                  
 
…t?šíme se na Vás, p?ij?te všichni…
výbor TK Tesla Brno a správci klubu

Zpět na hlavní stranu
elite media