Výbor klubu

předseda klubu, ekonom klubu Vít  Lánský 602 505 209 vit.lansky@seznam.cz 
místopředseda, technické zázemí klubu Ota Kamarád 602 511 995 otakar.kamarad@centrum.cz 
závodní hráči, trenér klubu  Pavel Mudra  777 194 195  pavel.mudra@email.cz 
člen výboru Libor Picek  602 507 280 lpicek@pms.cz
libero klubu Roman Vopálka  603 457 407  roman@romill.cz 
       
       
       
       
       
elite media